Наградни задатак 4. разред

Наградни задатак за 4. разред – септембар 2021. Маја је купила три књиге које жели да поклонидругарицама. Свака књига коштала је 323 динара.Колико је Маја укупно платила књиге и колики је њен кусур ако је платила новчаницом од 1000 динара? Напиши израз и...

Наградни задатак 3. разред

Наградни задатак за 3. разред – септембар 2021. Колико је: а) половина километра = _______ метараб) четвртина метра = _______ центиметарав) петина литра = _______ децилитараг) шестина дана = _______ сати   Решење задатка Име и Презиме ученика Разред/одељење...