Часопис за децу Витез основан  је 2001. год. као Књижевни часопис за децу, надовезујући се на традицију претходних књижевних часописа, окупивши  најпознатије литерарне ствараоце за најмлађе. Већ следеће године Витез је изнедрио Фестивал писаца за децу  и укључио ученике као његове активне учеснике, подржавајући и награђујући њихово стваралаштво.

Садржај антологије литературе за децу која је развила љубав према писаној речи отворио је пут и васпитно-образовним садржајима свих наставних предмета који су надовезујући се на школско градиво, допунили га, уобличили и приближили ученицима на необавезан и забаван, спонтан и ненаметљив начин, повезујући актуелности са градивом, игру са учењем.

Витезови часописи  представљају разноврстан дидактички материјал усклађен са најновијим наставним планом и програмом који помаже у активном стицању знања, развија машту, формира навику читања, подиже језичку културу, писменост и обавештеност.

Пратећи најновија достигнућа науке, културе, спорта … часопис је и средство информисања ученика које обликује естетски укус и подстиче креативност. Документ је културе једног времена, важан сегмент одрастања и велика подршка свету детињства.

 

Витезов велики наградни конкурс сваке године награђује своје читаоце, мотивише и подржава дечје стваралаштво и њима у част организује Витезов фестивал писаца за децу.