Наградни задатак за 3. разред – децембар 2022.

Користећи све дате римске цифре I, V, X, L, C напиши:
а) најмањи број
б) највећи борј