Наградни задатак за 3. разред – март 2021.

Правилно постави и израчунај задатак:

Када се непознати број умањи за најмањи пар-ни број шесте стотине, добије се најмањи троци-френи број. Одреди непознати број.