Наградни задатак за 3. разред – јун 2022.

Распуст је пред тобом и сигурна сам да ћеш имати времена да са задовољством урадиш ове задатке јер смо и овога пута припремили награду за тачно решене задатке.

Колико је:
a) метара у једној половини километра
b) центиметара у две четвртине метра
c) децилитара у једној петини литрa
d) сати у шестини дана
e) килограма у три четвртине тоне?