Наградни задатак за 3. разред – септембар 2023.

Колико је:
а) половина километра = _______ метара
б) четвртина метра = _______ центиметара
в) петина литра = _______ децилитара
г) шестина дана = _______ сат