Наградни задатак за 3. разред – јун 2021.

Израчунај

64 + 127 x 3 =
1000 – 286 : 2 =
326 : 2 + 484 :4 =