Наградни задатак за 3. разред – април 2021.

Постави једначину и израчунај

У новчанику је било 1000 динара. Милица је купила књигу и вратила мами 126 динара. Колико је коштала књига?