Наградни задатак за 3. разред – март 2024.

Правилно постави и израчунај задатак:
Када се непознати број умањи за најмањи парни број шесте стотине, добије се најмањи троцифрени број. Одреди непознати број.