Наградни задатак 4. разред

Наградни задатак за 4. разред - Јануар 2021.Ово је математичка прича која те наводи на раз­мишљање и указује на математичку логику. Пажљи­во прочитај причу! Персијанци су ирански народ који говори модер­ни персијски језик или сродне иранске дијалекте и језике. Ако си...