Наградни задатак 4. разред

Наградни задатак за 4. разред - децембар 2022.  Колико треба употребити цифара да би се нумерисала књига која има 421 страницу?

Наградни задатак 3. разред

Наградни задатак за 3. разред - децембар 2022.Користећи све дате римске цифре I, V, X, L, C напиши: а) најмањи бројб) највећи борј