Наградни задатак 4. разред

Наградни задатак за 4. разред - септембар 2023.  У свакој од три кутије налази се по једна куглица: или бела, или жута или зелена. На првој кутији пише „бела“, на другој „жута“ и на трећој „бела или зелена“. Одредите где се која куглица налази ако знамо да...

Наградни задатак 3. разред

Наградни задатак за 3. разред - септембар 2023.Колико је:а) половина километра = _______ метараб) четвртина метра = _______ центиметарав) петина литра = _______ децилитараг) шестина дана = _______...