Наградни задатак за 4. разред – децембар 2023.

 

Дужине страница правоугаоника су два узастопна прирoдна броја, а његова површина је 56 cm. Одреди странице и израчунај oбим тог правоугаоника.