Наградни задатак за 4. разред – октобар 2021.

 

Прочитај у математичким занимљивостима које  бројеве називамо ПАЛИНДРОМИ па уради овај задатак: напиши бар 5 различитих троцифрених палиндрома.