Наградни задатак за 4. разред – јун 2022.

 

Распуст је пред тобом и сигурна сам да ћеш имати времена да са задовољством урадиш ове задатке јер смо и овога пута припремили награду за тачно решене задатке. 

За време учења на даљину 856 ученика једне школе користило је интернет око 2 сата сваког дана за потребе учења.
а) Колико сати интернета су ученици те
школе користили у месецу априлу?
б) Колико је то минута утрошеног интернета?