Наградни задатак за 4. разред – јун 2021.

Израчунај

Милица је прочитала књигу која има 175 страна. Колико пута се цифра 3 појавила на страницама те књиге?

Два читаоца који одговоре тачно ће бити награђени књигама.