Наградни задатак за 4. разред – децембар 2022.

 

Колико треба употребити цифара да би се нумерисала књига која има 421 страницу?