Наградни задатак за 4. разред – Јануар 2021.

Ово је математичка прича која те наводи на раз­мишљање и указује на математичку логику. Пажљи­во прочитај причу!

Персијанци су ирански народ који говори модер­ни персијски језик или сродне иранске дијалекте и језике. Ако си радознао/ла, погледај на карти света где се налазе Ирак и Иран.
Два Персијанца на путу за Багдад наишли су на рањеног везира који је умирао од глади након што су његов караван напали пустињски разбојници. Он их замоли да му помогну и са њим поделе храну, а он ће их наградити са 8 златника.
Први Персијанац је имао 3, а други 5 погачa.
Погаче су увек делили на три једнака дела. Кад су стигли на одредиште, везир им се захвалио и Персијанцу који је имао 3 погаче хтео је дати 3 зла­тника, а другом, који је имао пет погача, нудио је 5 зла тника. Персијанац који је имао 5 погача, насмеја се и рече везиру да није добар математичар и да њему припада 7, а првом Персијанцу само 1 златник. Везир није разумео, а Персијанац му је овако објаснио:
„Сваки пут кад смо делили погачу ломили смо је на три једнака дела.
Од мојих 5 погача настало је 15 комада, а од 3 погаче мог пријатеља још 9. То је уку­пно 24 комада.Од мојих 15 комада, осам сам ја појео, а осталих седам сам поделио са Вама.
Од 9 комада мог пријатеља он је појео 8, а само је дан је дао Вама, тако да њему припада само један златник.Везир размисли и сложи се са објашњењем.
Ипак, други Персијанац је новац равноправно по­делио са пријатељем јер није био похлепан него је само хтео да укаже на математичку логику.