Наградни задатак за 4. разред – Октобар 2020.

Дате површине претвори у наведене јединице мере

8 a =_____ m2
9 km2 =______a
59 ha =_____ a
4 900 ha =_______ a
8 600 ha =_______ km2

(Решења напиши у поље испод и свако одвоји зарезом)