Наградни задатак за 4. разред – јануар 2022.

 

У руднику се ради у две смене. Друга смена је ископала 2359 килограма угља па је на крају радног дана ископано укупно 4732 килограма угља. Колико килограма угља је ископала прва смена?