skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
01_MV1_septembar_2018_.indd

Садржаји часописа су конципирани тако да прате предложене садржаје и активности
Припремног предшколског програма (Правилник о општим основама предшколског програма,
припремни предшколски програм, „Службени гласник РС бр.14/2006).
Осим што су конципирани по областима васпитно-образовног рада, вредност садржаја који их
чини изузетно значајним за рад са децом и другачијим од осталих, је и то што су то садржаји који
чине реални животни контекст детета, тј искуство, односи у породици, вртићу и ширем окружењу,
затим практична и теоријска знања која имају за циљ оспособљавање детета за перципирање и
схватање различитих својстава и односа међу предметима, појавама и процесима. У часопису су и
одговарајући садржаји који доприносе сређивању перцептивних искустава деце предшколског
узраста и формирању нових појмова сопственим активностима посматрања, упоређивања,
експериментисања.
Дечји часопис је први корак у зближавању са књигом и приближава им писану реч од најранијег
узраста на забаван и интересантан начин. Илустрације су оно што карактерише и чини
препознатљивим овај часопис. Сви текстуални садржаји су подржани, ради лакшег усвајања, на
деци прихватљив и препознатљив начин, кроз цртеж и илустрације.. Тематика садржаја прати
програм рада са децом овог узраста, водећи увек рачуна о актуелностима и интересовањима
деце. Задаци су поређани од лакших ка тежим, од познатог ка непознатом и новом. У часопису су
заступљени садржаји свих области рада предшколског програма и могу се користити као значајно
дидактичко средство у припремном предшколском програму.
Богатство садржаја Малог Витеза за предшколце изнедрило је ново издање ИК ”Витез” ”Радосну читанку игре и говора”.

Овде можете погледати неке од бројева Малог Витеза (5-7):
Новембар 2015.

Октобар 2016.

Септембар 2017.

Back To Top