Збирка задатака: Природа и друштво 4. разред

ВИТЕЗОВЕ ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА СА КОНТРОЛНИМ ЗАДАЦИМА

За наступајућу школску  годину у понуди су и ВИТЕЗОВЕ ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА – НАСТАВНИ ЛИСТОВИ за I, II, III и IV разред основне школе.
Задаци представљају разноврстан дидактички материјал за подстицање развоја мишљења, истраживања и примене знања; подстичу разумевање и функционално знање. Намењени самосталном раду на часу или код куће; конципирани на међупредметној корелацији; приближили су ученицима наставне садржаје и постали омиљено помоћно наставно средство које пружа подршку у процесу учења и савладавању наставних садржаја.

СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА и СВЕТ ОКО НАС + контролни задаци за I разред
СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА и СВЕТ ОКО НАС + контролни задаци за II разред
СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА и ПРИРОДА И ДРУШТВО + контролни задаци за III разред
СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА и ПРИРОДА И ДРУШТВО + контролни задаци за IV разред

Контролни задаци су усклађени са важећим Програмом наставе и учења за учитеље и намењени су искључиво учитељима за проверу знања ученика.

Пред Вама су нове, ревидиране радне свеске. Питања и задаци су у потпуности усаглашени са новим програмом наставе и учења и доприносе успешном остваривању исхода.

Цена комплета за сваки разред2250 дин.

Цена једне збирке: 750,00 дин