Коришћење сајта

ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВО ДОО полаже ауторска права на садржај (текстуални, видео и аудио) сајта. Неовлашћено коришћење сматра се кршењем права. Преузимање садржаја са сајта је забрањено и подлаже тужби.

Услови куповине

Поступак и услови куповине и продаје на интернет продајном месту дефинисани су: наруџбином, плаћањем, слањем робе, доставом и повраћајем, односно рекламацијом робе.

Наруџбина купца не представља завршену наруџбину већ је само позив да се учини понуда коју ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВУ ДОО може да прихвати или одбије са основаним разлогом (нпр. недостатак робе на лагеру).

Све цене су изражене у динарима (РСД). У цене производа је урачунат ПДВ.

Наручивање робе путем сајта:

Наручивање робе на www.casopis-vitez.rs интернет продајном месту може се вршити 24 часа на дан седам дана у недељи.

Роба се наручује електронским одабиром одређеног производа (артикла) и његовим додавањем у потрошачку корпу.

Роба се сматра нарученом у тренутку када купац одабере и коначно потврди наруџбину.

ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВУ ДОО има обавезу да испоручи све наручене производе којих у тренутку испоруке има на залихама.

Уколико ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВО ДОО није у могућности да испоручи било који од наручених производа, према могућностима ће контактирати купца робе по питању производа-замене или отказивања нарученог производа, путем е-поште или телефонским путем. Сви остали наручени производи ће бити испоручени у складу са овим условима и правилима:

ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВО ДОО не одговара купцу за било какву врсту штете, због немогућности да испоручи било који од наручених производа осим у вези са повраћајем примљених средстава поводом оправдане рекламације.

Наручивање робе путем телефона:

Уколико из било ког разлога нисте у могућности да направите наруџбину путем сајта, можете то учинити и телефоном на број 011/2261340, радним данима од 7 до 15 часова.

Важно: Уколико поруџбину вршите путем интернета обавезно оставите контакт телефон. Наша продајна служба контактираће вас у најкраћем могућем року ради потврђивања поруџбине.

Начини плаћања:

Поузећем (при испоруци)

Отпрема робе:

Наручена роба ће бити спакована у складу са правилима поштанске службе, тако да се нормалним руковањем при транспорту не може оштетити.

Купац је дужан да приликом преузимања наручене и достављене робе на уобичајени начин провери евентуална видљива оштећења и одмах их пријави ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВУ ДОО , или да одбије да преузме испоручену робу на којој су видљива спољна оштећења. Купац је дужан да у року од 3 (три) радна дана пријави видљива оштећења, иначе губи право које му по том основу припада.

ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВО ДОО није одговоран за губитак или штету који настану услед околности које су изван контроле компаније која пруже услуге поштанске службе.

Ценовник поштанских трошкова:

У цену нису урачунати поштански трошкови, који се обрачунавају у зависности од броја купљених књига:

  • за сваку куповину у износу до 2000 динара, за поручивање путем Витезовог сајта, www.casopis-vitez.rs, позивом на број 011/2261340 или путем Фејсбука, поштарина је 150 динара.

Достава робе

Достава робе се врши искључиво на територији Републике Србије путем поштанске службе, директно на адресу купца.

Достава робе се не врши у току викенда или државних празника.

ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВО ДОО није одговоран за евентуалну штету насталу због кашњења у достави робе од стране поштанске службе до крајњег купца.

Повраћај робе / Рекламација

Повраћај робе се користи искључиво у случају рекламације. Купац има право рекламације у случају:

  1. испоруке робе која није наручена;
  2. испоруке робе у количинама које нису наручене;
  3. испоруке робе која има материјалне недостатке.

Купац је дужан да упути жалбу писаним путем (е-поштом, телефаксом, препорученом поштом) или телефонским путем у року од 3 (три) радна дана од  датума доставе. ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВО ДОО је дужан да о жалби купца одлучи у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема жалбе, и да о исходу поступка по жалби одмах обавести купца, писменим или усменим путем.

У случају да жалба купца буде уважена ВИТЕЗ ИЗДАВАШТВО ДОО има обавезу да отклони недостатак на предметној роби.У случају да недостатак на предметној роби није могуће отклонити, купац има право да захтева испоруку исте робе без недостатака или повраћај плаћеног новчаног износа. Купац је дужан да пошаље назад предметну робу у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења да је жалба Купца уважена.

Отказивање пошиљке

Купац може да откаже било коју пошиљку без наплате додатних трошкова уколико та пошиљка није ушла у процес паковања и припреме за испоруку.

За детаљније информације позовите нас на број телефона  011/2261340 сваким радним даном од 7 до 15 часова или пошаљете е-пошту на адресу  ndpp.vitez@gmail.com