Шта је дом

Дом нису тапете,
ни теписи лепи.
Дом је кад за тебе
неко брине, стрепи.

Дом нису ролетне,
ни зидови голи.
Дом је кад ти неко
шапне да те воли.

Дом нису фотеље,
ни библиотека.
Дом је кад те неко
пун љубави чека.

А ко ти може
такву нежност дати
једина на свету
само добра мати!

Недељко Попадић