Радосна читанка игре и говора

Решењем ЗУОВ 1358-2-2017 одобрено је и препоручено Витезово издање дидактичког средства „Радосна читанка игре и говора“, избор поетских текстова за децу и васпитаче (песме, загонетке, бројалице, брзалице, допуњалке, мале позорнице). Прати програмске садржаје и задатке различитих васпитно образовних области ППП који подржавају остваривање циљева предшколског васпитања и образовања

Цена читанке: 700,00 динара.

Наручи Радосну читанку игре и говора