Беломечкећа песма

Кад не би им’о крзно
бели медвед би се смрзн’о.

Неће мечка ићи гола
по ‘ладноћи јужног пола.

Кад не би им’о бунду
смрзн’о би се за секунду.

И тако би бели меда
за час био санта леда.

Бора Ђорђевић