Песма За Школу

Свићу опет румена сванућа
школа ми је најмилија кућа!

Прође лето, дође јесен рана,
школа ми је на почетку дана.

Била бела, плава или жута
школа ми је на почетку пута.

Дува ветар, шуморе тополе
шта би човек да му није школе?

Мрак би био и ноћу и дању
живео би ко мајмун у грању.

Кукуриче петао са плота
школа ти је свитање живота!

Добрица Ерић