skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
matematika I razred 2017.indd

Збирка задатака „Математика 1“ је конципирана тако да покрива школско градиво из
математике за први разред основне школе и првенствено је намењена обнављању наставних
садржаја, њиховим применама на практичне проблемске ситуације, бољем разумевању самих
појмова, као и самоевалуацији ученика.
У оквиру лекције задаци су поређани тако да представљају тест нивоа снаге, односно, редослед
задатака је одређен њиховом тежином. Сами задаци су занимљиви и подстичу ученике на
размишљање о односима између предмета, њиховим заједничким особинама и разликама,
узајамним положајима, основним геометријским објектима, скуповима, бројевима прве стотине,
као и да утврде сабирање и одузимање бројева прве стотине.
У задацима је често предвиђено и да се нешто обоји или нацрта праћено изузетним дизајном и
илустрацијама, да би математику првацима представили као лепу и занимљиву, а не искључиво
као тешку и досадну.
Уз сваки задатак такође је предвиђен и простор за рад и уписивање самог решења. На почетку
лекције су задаци чији је циљ да ученици усвоје одговарајуће појмове и провере школско градиво,
затим следе мало сложенији задаци који подразумевају креативност и критичко размишљање, а
на крају су задаци у којима често треба повезати више наставних садржаја и захтевају активан
когнитиван процес.
Задаци су обележени симболима који указују да ли се задатак ради самостално, у пару, у групи
или је то Витешки занимљив задатак.
Решења задатака у збирци нису урађена, због сугестије учитеља да најмлађи често преписују та решења уместо
да задатке раде самосталано.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Математика 1 разред.

Back To Top