skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
01_VV_septembar_2018.indd

Узраст: Од III – VII  разреда основне школе

Часопис Витез „за све узрасте“ излази већ XVIII годину и намењен је ученицима од III и VII разр. основне школе. Концепција часописа надовезује се на часописе Витез 1 и Витез 2 и са њима чини јединствену целину. „Витез за све узрасте“савременој настави умногоме диприноси присуством садржаја из свих наставних предмета:
–изабране песме и приче најбољих писаца за децу прилагођене њиховом узрасту, наставу српског језика обогаћује и рубрика –Ја сам суперчитач у којој се налазе одабрана књижевна дела из лектире;
рубрика –Упознајмо Србију (истраживачки задатак повезан са картом на постеру), рубрика –Речи су као
птице (креативни задаци из граматике), –Волим математику; рубрика –Прошлост и –Историја
(не)важних ствари (садрже материјал за наставу друштвених предмета), Рубрике –Лепота је у
различитости и –Деца света подстичу неговање различитости и толеранције и путем радионице уводе инклузивну културу у школу и учионицу. Рубрике: Народна традиција, Екологија, Витезово позориште, странице које се могу користити у настави Веронауке и Грађанског васпитања, ликовне и музичке културе, странице хумора, енигматика за децу. Грађа која се користи у рубрикама брижљиво је одабрана, прати наставне садржаје и допуњује их избором прилагођеним узрастним потенцијалима ученика.

Најбољи ученички ликовни и литерарни радови објављују се у рубрикама „Витезово црталиште“ и „Они долазе“. Такође, у току школске године награђују се и ученици који најуспешније решавају задатке из свих наставних предмета. Велики Витез je поучан и забаван часопис који својим садржајем прати школски план и програм и помаже његовој реализацији на ненаметљив, занимљив, поучан и забаван начин
Уредници и приређивачи су педагошки саветници, учитељи са дугогодишњом педагошком праксом, писци и новинари.

   „Витез“ сваког пролећа организује велики наградни Витезов конкурс за ликовне и литерарне радове ученика и сваког маја око 2000 ученика из целе Србије добија Витезову награду на Фестивалу писаца за децу „Витезово пролеће“ које се приређује, већ седамнаест година, у част награђених ученика.

Овде можете погледати неке од бројева Витеза:
Октобар 2014.

Септембар 2015.

Back To Top