skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
01_MV1_septembar_2018_.indd

Садржај часописа „Мали Витез“ за децу од 3-5год., прилагођен је потребама и интересовањима,
могућностима и способностима деце овог узраста и прати програм рада са децом овог узраста.
Форма часописа је таква да је за дете има највећу корист заједничка активност детета и
одраслог. Одрасли детету помаже, мотивише га, поставља питања и наводи га на размишљање,
повезивање и закључивљње.
Од најранијег узраста деца се на интересантан начин сусрећу са занимљивим, и по њиховој
мери одабраним садржајима, што је први корак у зближавању са књигом. Илустрације су оно што
карактерише и чини препознатљивим овај часопис. Сви садржаји су представљени на деци
прихватљив и препознатљив начин, кроз цртеж и илустрације примерене узрасту, јасне, прегледне
и једнозначне. Тематика садржаја прати програм рада са децом овог узраста, водећи увек рачуна
о актуелностима и интересовањима деце. Садржај часописа је подршка васпитачу да се васпитно-
образовни рад на овом у зрасту одвија на начелима актуелности и доступности. Задаци су
поређани од лакших ка тежим, од познатог ка непознатом и новом, омогућавају да се садржај
прилагоди индивидуалним потребама и развојним могућностима деце и пружају могућност
ангажовања и учешћа родитеља у процес развоја деце и праћење напредовања детета.

Овде можете погледати неке од изабраних страница Малог Витеза (3-5 година):
Мали Витез (3-5 година).

Back To Top