skip to Main Content
Контакт: ndpp.vitez@gmail.com Телефони: 011/226-13- 57 064/21-99- 825 064/181-86-35
srpski 1 naslovna

Садржај радне свеске прилагођен је свим ученицима и онима којима је потребна подршка, који ће
моћи да реше задатке на основном нивоу, и онима који желе да ураде више и који покушавају да
подигну праг знања у циљу савладавања проблемских задатака.
Задаци су систематизовани у комбинованој форми, како би обезбедили додатни мотив за рад и
интересовање за овај предмет.
Издавач је посебно водио рачуна о законима и подзаконским актима који се тичу основног
образовања и васпитања, као што је Закон о основама система образовања и васпитања и о
Закону о основној школи. Тако се приликом израде радне свеске водило рачуна да наставно
средство буде усклађено са програмом за српски језик за први разред основне школе.

Одређеним симболима су задаци и обележени и на основу тога се могу поделити у групе. Овај
пример решавања задатака је значајан по томе што подстиче интеракцију међу ученицима,
подстиче их на креативност, побољшање међусобне комуникације, развој маште.

Овде можете погледати неке странице збирке:
Српски 1 разред.

Back To Top